The Greatest Guide To תגיש לי

‫דרכון בתוקף‪ :‬אין‬ ‫נעצר בגין‪ :‬שב"ח‬ ‫תאריך צו משמורת‪:‬‬

‫בבקשה מפורטים טעמים חדשים לשחרור המוחזק‪ ,‬והם‪ ,‬כי נציבות הפליטים של האו"ם‬ ‫פנתה זה פעמיים ובקשה את שחרורו‪.‬‬

‫מדינת ישראל‬ ‫בית דין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין‬ ‫פרוטוקול מיום‬

‫החלטה‬ ‫עניינה של המוחזקת הובא לעיוני היום במסגרת דיון חוזר שנעשה על פי החלטת היועץ המשפטי‬ ‫כאמור לעיל‪ .‬המוחזקת נמצאת במתקן‪ ,‬בעניינה של המוחזקת ניתנה החלטת שחרור לפני כ ‪ – ‬שלושה‬ ‫חודשים אולם שחרורה הותנה בביצוע בדיקות רפואיות לשלילת מחלה נגיפית‪.‬‬ ‫מבדיקה עלה כי המוחזקת מטופלת טיפול תרופתי בפיקוח מלש"ח וכי בעלה מאושפז כחולה במחלת‬ ‫שחפת פעילה‪.

‫ישתף פעולה עם נציבות הפליטים של האו"ם באשר לאפשרות הרחקות למדינה‬ ‫שלישית‪.‬‬

‫‪" ‬להורות על שחרורו בערובה של המוחזק במשמורת בתום פרק זמן שקבע‪  ,‬אם לא הורחק‬ ‫מישראל קודם לכן‪ ,‬אם שוכנע כי הרחקת המוחזק מישראל מתעכבת בלא הצדק סביר למרות‬ ‫שיתוף פעולה מלא מצדו‪  ,‬וכי ניתן לבצע את צו ההרחקה בתוך פרק הזמן שקבע‪  ,‬ובלבד שלא‬ ‫ישוחרר המוחזק אם יש בשחרורו כדי לסכן את ביטחון המדינה‪ ,‬את שלום הציבור או את‬ ‫בריאותו‪" .‬‬

‫כולי תקווה כי במהלך הזמן ששהתה כאן המוחזקת‪ ,‬נבחנה "מסוכנות" זו לגופה‪ ,‬וכי היתה מועמדת‬ ‫לדין או היה מתקיים הליך כלשהו בעניינה עובר להבאתה לפני הממונה על ביקורת הגבולות‪ .

‫ג המוחזק אפילו לא נרשם באו"ם‪ ,‬רק הודיע על כוונתו לעשות כן‪ .‬נכון‪ ,‬המוחזק אינו‬

‫החלטה‬ ‫שב"ס ‪ -‬נא לזמן המוחזקת במועד המוקדם ביותר מיד עם חזרתה למתקן‪.‬‬

‫יתגורר אך ורק במושב כמהין‪ .‬לא ייצא מן המושב ללא אישור וליווי read more של איש הקשר‬ ‫של מר יפתח גיל‪.‬‬

‫משיחה עם מר אלי ורון‪ ,‬עוזר השר‪ ,‬נתבקש המוחזק לפנות בבקשה מתאימה אל השר‬ ‫ותישקל אפשרות של הענקת אשרת שהייה ועבודה למוחזק לפנים משורת הדין‪ .

Mmm.. estimable to generally be here in your report or notify, whichever, I repute I must Also process strong for my have Web site want I play some salubrious further more up-to-date active as part of your area. Elia & Ponto

‫כעת מונחת לפני בקשת ב"כ המוחזק‪ ,‬עו"ד ענת בן דור‪ ,‬להקלה בתנאי חלופת המעצר של‬ ‫המוחזק‪.‬‬

‫המוחזק פעל בניגוד לתנאי האשרה שלו‪.‬‬ ‫לא השתכנעתי כי המוחזק יצא מן הארץ בעצמו במועד שיקבע לו‪ ,‬ואני סבורה כי יהיה קושי‬ ‫באיתורו אם לא יצא בעצמו במועד שנקבע‪.‬‬ ‫הנני מאשרת את צו המשמורת בלא שינויים‪.‬‬

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *