The Definitive Guide to תגיש לי

‫החלטה‬ ‫לפני בקשה חדשה של ב"כ המוחזק‪ ,‬עו"ד אתי הילמן‪ ,‬לשחרור המוחזק ממשמורת‪.‬‬

‫בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין‬ ‫שתי נקודות עיקריות לבחינה המשך מעצרו של כל מוחזק עולות מפסק הדין ואף הן ראויות‬ ‫להתייחסות‪:‬‬ ‫א‪ .‬מסוכנותו האפשרית של המוחזק לביטחון המדינה‪.‬‬

‫לבקשה צורף מכתבם של המלווים מטעם הקיבוץ‪ ,‬שניכר בהם כי הם יוצאים מגדרם כדי‬ ‫לתמוך במוחזק‪ ,‬אך בתועלת מועטה‪.‬‬

‫א‪ .‬המוחזק רק רואיין על ידי האו"ם‪ .‬הוא לא הצליח )עדיין?( להוכיח אפילו בראשית ראיה‬ ‫כי יש ממש בדבריו‪.‬‬

‫בית הדין לביקורת משמורת של שוהים שלא כדין‬ ‫שתי נקודות עיקריות לבחינה המשך מעצרו של כל מוחזק עולות מפסקי הדין שניתנו עד כה ואף הן‬ ‫ראויות להתייחסות במקרה הנוכחי‪:‬‬ ‫א‪.‬‬

‫הדיון התקיים בשפה האנגלית ותורגם ע"י מוחזק בשם גארן אג'נג עוואי‪ .‬המוחזק אישר‬ ‫שהבין את תוכן דבריי‪.‬‬

‫ומצאתי כי בהתחשב בחומר שהובא לפני‪ ,‬אשקול חלופת מעצר למוחזק‪ ,‬אך רק בקיבוץ‬ ‫הנהנה מתמיכת התנועה הקיבוצית‪ ,‬ולא אצל אדם פרטי‪.‬‬ ‫ב"כ המוחזק תגיש לי בקשה מתוקנת‪.‬‬

‫מוקד ‪  – ‬נא ליידע את האו"ם בדבר מעצרו של המוחזק‪ .‬להמשך טיפולו של דיין אחר מן‬ ‫הטעמים הידועים של ניגוד עניינים‪.‬‬

‫בשלב זה‪ ,‬הנני מאשרת את צו המשמורת בלא שינויים‪.‬‬

‫דרכון בתוקף‪ :‬אין‬ ‫נעצר בגין‪ :‬שב"ח‬ ‫תאריך צו משמורת‪:‬‬

הדוברת פונה את העכברוש ומסבירה לו כמה בר-מזל הוא שנולד זכר ולא נקבה, שכן נשים הן טרף לגברים המיוצגים על-ידי סטפן - בנם האלים של האיכרים, ואילו גברים לא זו בלבד website שנוקטים באלימות נגד נשים, אלא גם יכולים להימלט. כותר השיר "זכר-נקבה" מתכתב עם סיפור בריאת העולם המוזכר בטקסט קודם לכן, אך מהווה כותר לסיפור נפרד הקורא תיגר על הסיפור המקורי.

‫הערה‪ :‬על החלטה זו ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים‬

‫דרכון בתוקף‪ :‬אין‬ ‫כסף לכרטיס טיסה‪:‬‬ ‫תביעה כספית‪:‬‬

‫על החלטה זו ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בת א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים‬ ‫‪" ‬‬

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *